Phong bì thư là một sản phẩm quảng cáo không thể thiếu của doanh nghiệp. Nó góp phần xây dựng nhận dạng thương hiệu của doanh nghiệp, dùng đựng tài liệu, thư từ, thông tin để gửi đến các nhân viên, thành viên hoặc khách hàng của tổ chức, doanh nghiệp,... Những chiếc bao thư – bì thư còn đựng sự trân trọng và tình cảm mà bạn dành cho các đối tác của mình. Hãy dùng những chiếc bao thư chất lượng để một lần nữa khẳng định sự chuyên nghiệp và thương hiệu của chính bạn.